בֲּזַק

בֲּזַק

התיז רוק, ירק
שימושים ופתגמים: 

בַּזְק
יריקה או פליטה של דבר-מה מהפה, ובמיוחד של אדם הלועס טבק מסוג בּוּרְדְּקַאן

מַבְּזַק
כלי מפח או מנחושת, בדרך כלל עם מכסה הנישא קבע בתוך כיסו של אדם המשתמש בבּוּרְדְּקַאן בו הוא בוזק את הרוק שלו.
היו גם אנשים עשירים שהיה להם מבזק עשוי נחושת, ויש מספרים על פלוני ופלמוני שהיה להם מבזק עשוי כסף או זהב.

מילון: