מַרוִחֵה

מַרוִחֵה

מניפה לנופף בּה מול הפנים, בּימותּ הקיץ החמים, או ללבּותּ בּה אתּ האש בּתּנור.
מילון: