יַרשֻלְמִי

יַרשֻלְמִי

כּתּבּ הידּ הנהוג אצל אשכּנזים. להבּדּיל מכּתּבּ רש"י הנהוג בּתּימן, ונקרא "שַכ׳ט".
מילון: