יִֹשתַּן

יִֹשתַּן

מקשיבּ, מצותּתּ, אַלולדּ בְּיִֹשתַּן אַלדֲּבִּרִים, הילדּ מקשיבּ לדּברים, מצותּתּ לשיחה.
מילון: