יַאבִּי

יַאבִּי

בּיטוי להבּעתּ דּבּר בּלבּבּיותּ, בּין לטוב בּין לרע.
שימושים ופתגמים: 

יַאבִּי חִרק קַלבָּה, יַאבִּי רֻצ׳י עֲלַיה.

מילון: