יִֹשתִּי

יִֹשתִּי

רוצה, חפץ. אַֹשתִּי, אני רוצה.
מילון: