יִעגַּז

יִעגַּז

פחותּ, לִירֵה יִעגַּז שְלִינגּ. לירה פחותּ שלינגּ.
מילון: