הִדַּאר

הִדַּאר

דּיבּור, דּברים. בְיִהדִּר, מדּבּר. בִּיהַאדִּר, משוחח. הַדַּّאר, אדּם שמדּבּר הרבּה.
מילון: