הִרִּי

הִרִּי

בּלבּול וקלקול. הַרֵּי עֲלֵיה אַלמִֹשתַּרִי, בּלבּל וקלקל לו אתּ הקונה על-ידּי הסבּרה בּלתּי נכונה.
מילון: