הַמסֵא

הַמסֵא

חושךּ ואפלה בּייחודּ בּלילה גשום. צַ'לַאם וּהַמסֵא.
מילון: