הַרִיס

הַרִיס

תּבשיל-חמין של גריסי חיטה, שרגילים לבשל לשבּתּ עם בּשר שמן ותּבלין.
מילון: