הַרור

הַרור

גרגרי ענבּים או רימון. הַר, פרר אתּ הרימונים או אתּ הענבים.
שימושים ופתגמים: 

בּהשאלה: בְּיִהתַּר, אדּם המתּפורר מרוגז. אוכל אתּ בּשרו.

מילון: