זַקּאַר

זַקּאַר

מארב. זַקַּר לָה, ארב לו. מִזַקֵּר, אורב.
מילון: