זִכ'פַּאגּ

זִכ'פַּאגּ

עשייתּ דּבר שלא כּתִּקנו. מִזַכ'פִגּ, בּעל מלאכה שאינו בּקי ואינו דייקן בּמלאכתּו. מִזַכ'פַגּ, דּבר העשוי שלא כּתִקנו.
מילון: