בַּרְדּ

בַּרְדּ

קור, צינה
שימושים ופתגמים: 

אַלַּלהּ יְבִַּדּ עֲלַא קַלְבִּהּ
אלו-הים יקרר את ליבו

אַלַּלהּ יְבִַּדּ קַלְבַּךּ
אלו—הים יצנן את לבך

בַַּדּ קַלְבִּהּ
קרר את ליבו

דַ´לְחִין בֲּרַדּ קַלְבַּךּ
כעת צונן ליבך

מילון: