קַרקוֹש

קַרקוֹש

כּובע של נשים וילדּים קטנים. רבּים קַרַאקִיֹש.
מילון: