זַנַּה

זַנַּה

חלוק-קצר עדּ המתּניים, שלובש הגבר תּחתּ הבּגדּים, בּמקום גופייה. וכן חלוק ארוך שלובשתּ האשה בּבּיתּ, או מתּחתּ לבּגדּ העליון, בּצאתּה לרחוב, אלא, גזרתּו וצורתּ בּדּו שונה מן הבּגדּ העליון.
מילון: