זַנִיחִיֵה

זַנִיחִיֵה

שֵדָּה, שלפי דּמיונם היא שורה על היולדּתּ ועלולה להזיקה או להזיק לפרי-בּטנה עדּ שיפַצו אותּה בּטכּסים ידּועים
מילון: