סַלַבּ

סַלַבּ

מין עץ דּומה לפשתּן ועושים ממנו סיבּין. סַלַבֵּה, חבל העשוי מסיבי ה"סַלַבּ".
מילון: