סִלַּאתּ

סִלַּאתּ

ליחוךּ, סַלַּתּ אַלבִּרמֵה, ליחך אתּ הקדּרה.
מילון: