סֵחֵה

סֵחֵה

החלק הנמוךּ שבּרצפתּ החדּר, וראה ליואן.
מילון: