סיּיֵה

סיּיֵה

ארובּה שעושין בּתּקרתּ הקומה התּחתּיתּ, פתּוחה אל החצר שבּקומה העילית לאור ולאוויר. רבּים סִיַי.
מילון: