סִיִּיאך׳

סִיִּיאך׳

עילפון, התּעלפותּ. מִסַיִּיך׳, מעולף. סִיך׳, שיפודּ של בּרזל.
מילון: