סֻכּוע

סֻכּוע

טבילתּ הלחם בּמרק. אחת סֻכּעֵה או סִכּעֵה.
מילון: