כַּצַ'אךּ

כַּצַ'אךּ

סטייה, עיקום. להפךּ. רחלָה כַצ'אַךּ, הלךּ לו שלא בּכּיוון הנכּון.
מילון: