נַאוַל

נַאוַל

מסר, נַאוַלָה, מסר לו. מִנַאוַלַה, מסירה מידּ לידּ.
מילון: