נִדّ׳אַע

נִדّ׳אַע

הרקה עדּ מיצוי (בּנוזלים).
שימושים ופתגמים: 

נַדַّ׳ע אַלוִעֵא, הריק ומיצה אתּ הּכּלי.

מילון: