נַזּ

נַזּ

יבּש, חרבּ. נזּי, יבּש, חרבּ, נגובּ. בּהשאלה – אדּם שמדּפדּף בספר ואינו מוצא מבּוקשו אומרים לו: תּמצא בּסימן נז.
מילון: