נַוַאטֻל

נַוַאטֻל

מה שנופל מן הכּכּר על האש שבּקרקעיתּ התּנור. אחתּ נַאטֻלַה.
מילון: