נגַּאז

נגַּאז

סיום מהיר. נַגִּזנִי, מיהר לסיים חפצי.
מילון: