כַ'בַּל

כַ'בַּל

תּשישותּ וטמטום. אַכֹבַל, מטומטם או תּשוש מחמתּ נכּותּ וכּיוצא. לנקבּה כַ׳בּלֵא.
מילון: