כַ׳יֵא

כַ׳יֵא

דּמיון. בַּינַתּכַ׳איֵא, נדּמה לי, אני חושב.
מילון: