כ'ורַאג

כ'ורַאג

הנחה והוזלה. מִכַ'ורִג, אדּם-נוח, אדּם המוכר בּזול.
מילון: