פַחגּ

פַחגּ

או פִלחַאגּ, שפשוף תּוך כּדּי רחיצה.
מילון: