כּובַּאלַה

כּובַּאלַה

ערֵמה.
שימושים ופתגמים: 

על מקום שמתּאספים בּו אנשים מרובּים אומרים: אַלנַאס-כַּוַאבִּיל (האנשים ערֵמותּ) או אַלנאס פוק אַלנאס (האנשים על האנשים).

מילון: