דַּאכ'ל

דַּאכ'ל

כּל הארצותּ שמעבר לים נקראים בּפי יהודּי תּימן "דּאכ'ל", כּלומר פנימה.
שימושים ופתגמים: 

"קַדּ דַּכַ'ל לַא דַּאכִ'ל", כּבּר היה בּארצותּ שמעבּר לים. יש גם ה"מעבּרים"מילה זו ואומרים "דַּחלון" כּלומר, היה בּארצותּ שמעבר לים.

מילון: