דִּחֵא

דִּחֵא

נשמט, השתּמט, הסתּלק. דַּחִי, הישמט, הסתּלק שלא יראוך.
מילון: