דִּג'לַאל

דִּג'לַאל

פרכּוס וליטופים לשם פיתּוי וריצוי,
שימושים ופתגמים: 

דַּג'לַלָה, פייסו ופיתּהו על-ידּי פירכּוסי מילים וליטופים גופניים מסוימים.

מילון: