דִּלַּאס

דִּלַּאס

הסתּפקותּ בּמועט על חשבּון אחרים. אכילה אצל אחרים
שימושים ופתגמים: 

. גַּא יִדּלִּס עִנדִּי, נטפל אלי לשם השגתּ צורכי עצמו.

מילון: