מילון לערבית תימנית יהודית

שִׁעפַאל


תרגום: או שַׁעְפלֵה, פיאותּ וזקן בּלתּי מסורקים...
מילון: הליכות תימן

שִׁק


תרגום: צדּ. שִקָּה, בּצדּו, על-ידּו.
שימושים ופתגמים:

קַמבַּר שִׁקָה, ישבּ על ידּו. שִׁקָה בְּיוּגֻעָה, הצדּ...
מילון: הליכות תימן

שַׁקֵא


תרגום: שכר. בּהשאלה: ממתּקים שההורים נותּנים לנער...
מילון: הליכות תימן

שׁקדּאף


תרגום: עריכתּ העצים וסידּורן בּתּנור לצורך ההסקה.
מילון: הליכות תימן

שַׁקדַּף


תרגום: ישבּ כּשבּרכּיו זקופותּ ושוקיו צמודּותּ לירכיו.
מילון: הליכות תימן

שֻׁקֵּה


תרגום: חתּיכתּ-בּדּ, שאינה גזורה ותּפורה כּלל, שהאשה...
מילון: הליכות תימן

שֻׁקַרֵה


תרגום: כּלי של בּרזל שמשתּלשלים בּו שלושה ווים משולשים....
מילון: הליכות תימן

שֻקרִי


תרגום: אפרוח-קטן של תּרנגולותּ.
מילון: הליכות תימן

שָֹרוף


תרגום: כּינוי למוסלמים המתּייחסים על זרע עלי, סירוס...
מילון: הליכות תימן

שְׁרחִגֵּה


תרגום: חירחור שהגוסס משמיע סמוךּ למיתּתּו. בִּיֹשַרחִגּ...
מילון: הליכות תימן

שֻׁרך׳


תרגום: סדּק. מַֹשרוך׳, סדּוק.
מילון: הליכות תימן

שֻׁרפֻטַה


תרגום: חתּיכתּ בּשר כּחושה וגרועה, רבּים שֻׁרֻאכֻּט.
מילון: הליכות תימן

שֻׁרצִי


תרגום: כּלבּלבּ. בּהשאלה: אדּם-בּוּר, חסר-כּבודּ.
מילון: הליכות תימן

שַׁרקֵה


תרגום: כּשעתּיים לאחר זריחתּ החמה. שַׁרַק, מאוחר....
מילון: הליכות תימן

שַׁתּ


תרגום: כּלי-קטן, קלוע מן הנומא הנצרים, ומכּסהו זקוף...
מילון: הליכות תימן

עמודים