אֻם-קֻרַינִע

אֻם-קֻרַינִע

שבּלול בּעל נרתּיק.
מילון: