שֻׁקֵּה

שֻׁקֵּה

חתּיכתּ-בּדּ, שאינה גזורה ותּפורה כּלל, שהאשה עוטה ומתּכּסה בּה מעל לכּל בּגדּיה בּצאתּה לחוץ. מִֹשַקַּקֵה, עטויה בּדּ זה. בִדִדֹּשַקַּק, עוטה בּדּ זה.
מילון: