שַׁקֵא

שַׁקֵא

שכר. בּהשאלה: ממתּקים שההורים נותּנים לנער בּלכתּו לביתּ הספר.
מילון: