שׁקדּאף

שׁקדּאף

עריכתּ העצים וסידּורן בּתּנור לצורך ההסקה.
מילון: