שָֹרוף

שָֹרוף

כּינוי למוסלמים המתּייחסים על זרע עלי, סירוס המילה הערביתּ "'שַרִיף". רבּים – שְֹרופִים.
מילון: