מילון לערבית תימנית יהודית

מַזנוט


תרגום: לָחוץ בּיותּר. בּייחודּ בּגדּ-צר, שמידּתּו קטנה...
מילון: הליכות תימן

מִחַאמַקֵה


תרגום: הסתּרתּ פנים מתּוךּ כּעס. מִתּחַאמִקִין, צהובּים...
מילון: הליכות תימן

מִחַארַֹשֵה


תרגום: מלשינותּ לשם סכּסנותּ. בִיחַארַֹש, לוחש כּדּי...
מילון: הליכות תימן

מַתַּדּ


תרגום: אין אף אחדּ כּאן. מתַּדּוה, איננו.
מילון: הליכות תימן

מְחוס


תרגום: מחיקה. מַחַס אַל כִתּבֵּה, מחק אתּ הכּתּב בּעודּו...
מילון: הליכות תימן

מַחזַמֵה


תרגום: חגורה, שאדּם קושר בּה מכּנסיו.
מילון: הליכות תימן

מַחסֵא


תרגום: קערה כּעין "מַקלֵא" אלא שהיא יותּר...
מילון: הליכות תימן

מַחְק


תרגום: קלקול. מַמחוּק, מקולקל. אִמתְּחַק, נתּקלקל,...
מילון: הליכות תימן

מַחקֻר


תרגום: האצבּע האמצעיתּ. אמה. ראה חַקְר.
מילון: הליכות תימן

מִחתִ׳רִי


תרגום: קדּרה קטנה של חרס.
מילון: הליכות תימן

מַטַּאל


תרגום: לוֹוה ואינו משלם.
מילון: הליכות תימן

מַטבַּק


תרגום: מחסן אטוּם מכּל סבּיבּיו, שפתּחו מוסווה בּקרקע...
מילון: הליכות תימן

מַטִיט


תרגום: חליטה, שתּיתּה, תּבּשיל עשוי מקמח ומים ופעמים...
מילון: הליכות תימן

מַטעַם


תרגום: מבּחש, עץ הפרור, שבּוחשים בּו אתּ התּבשיל.
מילון: הליכות תימן

מַטעַם פְסָחִים


תרגום: מבּחש של פסח. מושג זה משמש דּרךּ השאלה: בּתּקופתּ...
מילון: הליכות תימן

מַיגּוז


תרגום: אסור לעשותּ כּך.
מילון: הליכות תימן

מַכַּאן


תרגום: חדּר.
מילון: הליכות תימן

מִכַּאן


תרגום: מסירה. הושטה. מַכִּנָה, מסור לו. מַכַּנָה, הושיט...
מילון: הליכות תימן

מֻכַ'וַאט


תרגום: מחווה, והוא מקל-קטן ונאה, עשוי עץ או מתּכּתּ,...
מילון: הליכות תימן

מַכ׳לַבֵּה


תרגום: מברשתּ סיידּים עשויה מעור-אלייה של כּבש. שערותּיה...
מילון: הליכות תימן

מַכּלֵף


תרגום: אשה. והוא כּינוי המראה על חולשתּה לגבּי האיש....
מילון: הליכות תימן

מַכרוג


תרגום: יציאותּ. הוצאותּ.
מילון: הליכות תימן

מִלבַּאגִי מכּותּ


תרגום: לַבַּנָה, היכּהו בּשוט.
מילון: הליכות תימן

מַלגַ׳ף


תרגום: או: מלגַ׳פֵה, אדּם המדּבּר דּבּרים גסים בּלי...
מילון: הליכות תימן

מַלוּץ


תרגום: התּחמקותּ. אֻמתַּלַץ, התּחלק והתּחמק.
מילון: הליכות תימן

מִנַאוַטַה


תרגום: התּמתּחותּ והתּאמצותּ להשיג דּבר גבּוה או רחוק....
מילון: הליכות תימן

מֻנַאצַאה


תרגום: התּווכּחותּ-נצחניתּ. התּנצחותּ בּדּבּרים. ניצוי.
מילון: הליכות תימן

מַנוה


תרגום: מי-הוא, מַנו הַאדֵ׳י, מי הוא זה.
מילון: הליכות תימן

מַנוֵה


תרגום: נדּר. עֲלַיה מַנוַי, יש עליו נדּר. לַא דִּנוִיֹש...
מילון: הליכות תימן

מִנַוַּל


תרגום: לפנים. לפני זמן רב. מקודּם.
מילון: הליכות תימן

מְנוֹרָה


תרגום: אמה-על-אמה, שמשיירים בּמקום בּולט בּבּית, בּלי-...
מילון: הליכות תימן

מִן כַּרֵּה


תרגום: לגמרי, לחלוטין.
מילון: הליכות תימן

מַנעֲמַה


תרגום: מטאטא.
מילון: הליכות תימן

מַנפוס


תרגום: מי ששלטה בּו עין-רעה. נִפִסוּה, נתּנו בּו עין-רעה.
מילון: הליכות תימן

מַנפַצ'ה


תרגום: מטליתּ גדּולה, שבּה חובטים קירותּ החדּרים לנקותּם...
מילון: הליכות תימן

מַנַק


תרגום: "עין התּנור", החור שבּצדּ התּנור העשוי...
מילון: הליכות תימן

עמודים