מַכּלֵף

מַכּלֵף

אשה. והוא כּינוי המראה על חולשתּה לגבּי האיש. דּומה לכּינוי הידּוע "המין החלש". בּהשאלה – אדּם חלש-אופי, שאינו יכּול לעמודּ על שלו.
מילון: