מֻכַ'וַאט

מֻכַ'וַאט

מחווה, והוא מקל-קטן ונאה, עשוי עץ או מתּכּתּ, שהילדּ מחווה בּו על המילים, שהוא לומדּ, בּעתּ לימודּו. וכּן מראה בּו החזן לקוראים בּתּורה היכּן יקראו. כַ׳וַט, החווה בּמקל זה.
מילון: