מִכַּאן

מִכַּאן

מסירה. הושטה. מַכִּנָה, מסור לו. מַכַּנָה, הושיט לו. בּהשאלה: הרבּיץ בּו דּברים, או מכּותּ.
מילון: