אַנַא

אַנַא

אני,
שימושים ופתגמים: 

אַנַא בַּשֵּׁם וּבָּךְ, בּיטוי של תּחינה ובּקשה שאדם מבּקש מחברו. ליצנים מסרסים לשון הבּקשה ואומרים "אַנֵא (אני) אבּשל בּךּ".

מילון: